NK Junioren meisjes
NK Junioren meisjes
NK Junioren meisjes

Wedstrijdbepalingen NK finale junioren meisjes

Wedstrijdbepalingen NK finale junioren meisjes

1.   Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2.  Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld.

3.  Indien een speler een uur na aanvang van de partij nog niet aanwezig is, wordt de partij voor hem verloren verklaard.

4.  De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de gebruikte speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden.

5.  Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 5 ronden gespeeld.

6.  Aan de speler die de partij wint worden twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend. Bij een ‘plus-min’ remise wordt de uitslag 1+ - 1-. Een partij eindigt in een plus- en minremise bij een duurzame voorsprong van tenminste 3 schijven, waarbij een dam voor 2 schijven telt, tenzij de stand een directe winstgang bevat. In een stand van 1 dam tegen 3 stukken, waaronder 1 dam, kunnen wederzijds nog 16 zetten worden gespeeld. Als de partij daarna nog niet is beëindigd, is het remise, tenzij de spelers daarvoor een plus- en minremise zijn overeengekomen.

7.  Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.

8.  De eindstand wordt bepaald door:
a.  het aantal wedstrijdpunten;
b.  het saldo van de behaalde plus- en minremises.
c.  Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe.
d.  Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat en loting.

9.  Plaatsing EjK en WjK:
a.  De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK meisjes junioren 2014 in Wit-Rusland, van 1 tot en met 7 augustus 2014. Deelname is alleen mogelijk binnen Team KNDB.
b.  Talentontwikkeling zal de normale kosten betalen voor de kampioene. De nummers 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen voor het EjK meisjes junioren 2014. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.700-800.
c.  De nummers 1 en 2 en 3 plaatsen zich voor het WjK meisjes junioren 2014 in Polen, van 16 tot en met 22 december 2014. Deelname is alleen mogelijk binnen Team KNDB.
d.  Talentontwikkeling kan nu alleen betalen voor zogenaamde NT (Nationaal Talent). Daarom zullen nu de nummers 1, 2 en 3 zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen. De realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.600. Talentontwikkeling zorgt voor alle communicatie vooraf voor Team KNDB, voor de reis, en voor de coaches tijdens het hele toernooi in Polen.

10.   De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te luid wordt gesproken.

11.   De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.

12.   Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 59 van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.Toegevoegd op: 06-07-2014 16:09 door locatiebeheerder Bunschoten

09-07-2014

Junioren Meisjes
Denksportcentrum En Passant
Bikkersweg 90
3752 WV Bunschoten

Aanvang: 14:30 uur

Stella van Buuren

Organisatie:

 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl