NK Benjamins algemeen
NK Benjamins algemeen
NK Benjamins algemeen

Wedstrijdbepalingen

De hieronder staande wedstrijdbepalingen zijn van toepassing voor dit toernooi:

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing. 

2. Het speeltempo is 10 minuten per persoon per partij plus 10 seconden per zet. Een partij duurt zo maximaal ongeveer 40 minuten. 
3. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er worden negen ronden gespeeld. 
4. De eindstand wordt bepaald volgens de regels van het Zwitsers systeem:
a. Het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. Solkov (de som van de scores van de tegenstanders minus de hoogste en de laagste);
c. Het hoogste aantal SB-punten;
d. Indien dan nog geen beslissing is verkregen wordt er, indien belangrijk voor een plaats bij de beste drie, een barrage gespeeld. Speeltempo in de barrage is 5 minuten per persoon per partij plus 5 seconden per zet. Bij twee spelers 2 partijen, bij drie of meer spelers een rondtoernooi. Is er daarna nog geen beslissing dan wordt er doorgespeeld, waarbij iedere partij beslissend kan zijn. 
5. Jongens en meisjes spelen samen in één groep. 
6. De beste jongen en het beste meisje zijn Open Kampioen van Nederland. De beste drie jongens en de beste drie meisjes krijgen een beker. Alle andere deelnemers krijgen een herinnering. 
7. Tijdens de partijen mag er niet worden gespraat. Ook niet met de begeleiders. 
8. Eventuele geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding.

Toegevoegd op: 06-05-2014 23:56 door admin

17-05-2014

Benjamins Algemeen
PW Consulting
Stationssingel 25
Culemborg

Aanvang: 12:00 uur

Willemijn Verhoef

Met dank aan:

Organisatie:

 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl