NK Aspiranten Meisjes
NK Aspiranten Meisjes
NK Aspiranten Meisjes

Wedstrijdbepalingen NK Aspiranten meisjes

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB van toepassing.

2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld.

3. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzin van uitslag en met vermelding van de resterende speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden.

4. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 5 ronden gespeeld. De aanvangstijden staan in het programma vermeld.

5. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.

6. De eindstand wordt bepaald door:
a. Het aantal wedstrijdpunten.
b. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer de eerste plaats of een plaatsingsrecht Ejk en WjK in het geding is, wordt een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden 2 partijen gespeeld. Indien dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe.
c. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, de hoogste score in volgorde van de ranglijst en loting.

7. De arbiter ziet, namens de wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist verloop van de wedstrijd en op de speelomstandigheden in overeenstemming met artikel 18.3 van het SWR.

8. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, alsmede over eventuele geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.

9. Indien een geschil volgens artikel 42 van het SWR daarvoor in aanmerking komt, kan tegen een beslissing van de wedstrijdleiding geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.

Toegevoegd op: 26-04-2022 20:04 door Damclub Hoogeveen

02-05-2022

Aspiranten Meisjes


Hoogeveen

Aanvang: 10:00 uur

Fleur Kruysmulder

Met dank aan:

HDC Hoogeveen
DroomDamsters
Gemeente Hoogeveen
SWC Krakeel
Organisatie:

Organiserende vereniging(en): Webmaster Jeugddammen -   Damclub Hoogeveen - Hoogeveen  
 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl