HF NK Pupillen
HF NK Pupillen
HF NK Pupillen

Wedstrijdbepalingen

1.    Voor zover hierna niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het Spel en Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2.   De halve finale wordt op 2 wedstrijddagen gespeeld: 7 maart en 21 maart. Alle spelers worden geacht beide wedstrijddagen aanwezig te zijn.

3.   Het speeltempo bij de pupillen is 30 min + 15 sec per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijd is vermeld in het programma.

4.   Er is geen mogelijkheid tot arbitrage.

5.   Noteren is niet verplicht.

6.   Er wordt gespeeld in drie groepen. In elk van de groepen worden de paringen vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Bij aanvang wordt door loting de eerste ronde vastgesteld. Er worden in alle groepen acht ronden gespeeld.

7.   Indien onverhoopt het aantal spelers oneven is wordt een winstpartij toegekend aan de speler die de dummy treft.

8.   De eindstand wordt bepaald volgens de regels van het Zwitsers systeem:

a.    het hoogste aantal wedstrijdpunten;

b.   het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de tegenstanders);

c.    het hoogste aantal SB-punten;

d.   indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe.

e.   indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, de hoogste score in volgorde van de ranglijst en loting.

9.   De NK finale pupillen algemeen wordt gespeeld met 18 spelers. De hoogst geplaatste speler van 2019 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet gepasseerd is, is geplaatst voor de daarop volgende finale. Dit jaar is dat Matheo Boxum (De Vechtstreek). Uit elke groep plaatsen de vijf hoogst geplaatste spelers zich. De overige twee plaatsen zullen worden ingevuld door een keuzeplaats aangewezen door de Commissie Trainingen.

10.        De halve finale is een plaatsingswedstrijd voor de NK finale. Alle geplaatste spelers worden geacht deel te nemen aan deze finale. Opengevallen plaatsen worden ingevuld door de Commissie Trainingen.

11. De arbiter ziet, namens de wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist verloop van de wedstrijd en op de speelomstandigheden in overeenstemming met artikel 18.3 van het SWR.

12.        De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, alsmede over eventuele geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.

13.        Indien een geschil volgens artikel 42 van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen een beslissing van de wedstrijdleiding geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.

 Toegevoegd op: 01-03-2020 13:39 door locatiebeheerder Lent

07-03-2020

Pupillen Algemeen


Hoogeveen, Lent, Baarn/Soest

Aanvang: 10:30 uur

Siebe Kortleven

Organisatie:

Organiserende vereniging(en): HDC - Hoogeveen  Damclub Lent - Lent  Damclub Baarn/Soest - Baarn   -   
 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl