NK Aspiranten Algemeen
NK Aspiranten Algemeen
NK Aspiranten Algemeen

Wedstrijdbepalingen

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement (SWR) van de KNDB van toepassing. 
2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 min per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. 
3. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de resterende speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden. 
4. Er wordt volgens een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld. Er worden 9 ronden gespeeld. De aanvangstijden staan in het programma vermeld.
5. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.
6. De eindstand wordt bepaald door: a. het aantal wedstrijdpunten. b. Indien geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe. c. Indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, de hoogste score in volgorde van de ranglijst en loting. 
7. De arbiter ziet, namens de wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist verloop van de wedstrijd en op de speelomstandigheden in overeenstemming met artikel 18.3 van het SWR. 
8. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, alsmede over eventuele geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse. 
9. Indien een geschil volgens artikel 42 van het SWR daarvoor in aanmerking komt, kan tegen een beslissing van de wedstrijdleiding geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB. 

 
PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK 

1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK aspiranten algemeen 2019 in Polen, van 1 tot en met 9 augustus 2019. Van 1 tot en met 7 augustus is het reguliere EjK, op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het blitz EjK.  
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen TeamNL KNDB. Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor TeamNL KNDB, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi en ook voor de (digitale) evaluatie van de individuele toernooiendoelen na afloop.  
3. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde NT (nationaal talent). NT krijgen een trainings- en coachprogramma met voltijds KNDB talentcoach Rik Keurentjes. NT zijn Machiel Weistra, Simon Harmsma en Emre Hageman. De nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen als ze geen NT zijn. De realistische schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit EjK.  
4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft in 2015 een nieuwe start gemaakt en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. Mag ik vragen om jullie hulp? Je kunt bij dit fonds ook een aanvraag indienen om héél misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen.  
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten algemeen 2019 in Turkije, van 27 oktober tot en met 3 november 2019.  
6. Deelname aan het WjK is ook nu alleen maar mogelijk binnen TeamNL KNDB. Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor TeamNL KNDB, voor de reis samen als TeamNL KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi in Turkije en voor een goede evaluatie van ieders toernooiendoelen na afloop van het toernooi. 
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor NT. Dus deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen NT zijn. De realistische schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit WjK.    

Toegevoegd op: 04-07-2019 11:02 door Damclub Boboli Bunschoten

07-07-2019

Aspiranten Algemeen
De Samenklank
Bikkersweg 86
3752 WV Bunschoten-Spakenburg

Aanvang: 15:00 uur

Berke Yigitturk

Organisatie:

Organiserende vereniging(en): -   Damclub Boboli Bunschoten - Bunschoten  
 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl