HF NK Welpen Algemeen
HF NK Welpen Algemeen
HF NK Welpen Algemeen

Wedstrijdbepalingen

1.    Voor zover hierna niet anders bepaald, zijn de bepalingen van het Spel  en Wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2.   Het speeltempo bij de welpen is 10 min + 5 sec per zet per persoon per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijd is vermeld in het programma.

3.   Er is geen mogelijkheid tot arbitrage.

4.   Noteren is niet verplicht.

5.   Er wordt gespeeld in vijf groepen. In elke groep wordt een enkelvoudig rondtoernooi gespeeld.

Bij een groep van tien spelers volgens onderstaand speelschema:

Ronde 1:        1-6           2-5           3-4           7-10         8-9

Ronde 2:       8-10         4-1           9-6           5-3           2-7

Ronde 3:       4-5           3-8           6-7           1-2           9-10

Ronde 4:       2-3           4-9           7-8           10-6         5-1

Ronde 5:       9-7           6-8           5-10         2-4           1-3

Ronde 6:       5-6           8-2           3-9           1-7           10-4

    Ronde 7:       7-5           10-3         8-1           9-2           6-4

Ronde 8:       3-6           4-7           2-10         1-9           5-8

Ronde 9:       10-1          6-2           7-3           8-4           9-5

 

Bij een groep van twaalf spelers volgens onderstaand speelschema:

Ronde 1:        1-6           2-5           3-4           7-12         8-11          9-10

Ronde 2:       11-9          6-4           12-10        5-3           1-2           7-8

Ronde 3:       8-12         3-1           9-7           10-11        4-5           2-6

Ronde 4:       2-3           8-9           6-5           1-4           7-10         12-11

Ronde 5:       11-7          4-2           10-8         9-12         3-6           5-1

Ronde 6:       4-10         1-7           6-12         2-8           5-11          3-9

Ronde 7:       12-5         10-3         9-2           7-6           8-1           11-4

Ronde 8:       1-9           4-12         5-7           3-11          2-10         6-8

Ronde 9:       7-4           11-2          8-5           10-1          12-3         9-6

Ronde 10:      6-10         3-7           1-11          4-8           5-9           2-12

Ronde 11:      12-1          10-5         9-4           7-2           11-6          8-3

 

 

 

6.   De eindstand wordt als volgt bepaald:

a.    het hoogste aantal wedstrijdpunten;

b.   indien dan geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe.

c.    indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, het beste resultaat in volgorde van de ranglijst en loting.

7.   De NK finale welpen algemeen wordt gespeeld met 20 spelers. De hoogst geplaatste speler van 2018 voor zover deze de leeftijdsgrens nog niet gepasseerd is, is geplaatst  voor de daarop volgende finale. Dit jaar is dat Matheo Boxum (De Vechtstreek). Uit elke groep plaatsen de drie hoogst geplaatste spelers zich. De overige vier plaatsen betreffen één sponsorplaats aangewezen door de organisatie van de finale NK welpen en drie keuzeplaatsen aangewezen door de Commissie Trainingen.

8.   De halve finale is een plaatsingswedstrijd voor de NK finale. Alle geplaatste spelers worden geacht deel te nemen aan deze finale. Opengevallen plaatsen worden ingevuld door de Commissie Trainingen.

9.   De arbiter ziet, namens de wedstrijdleiding, in de speelzaal toe op een juist verloop van de wedstrijd en op de speelomstandigheden in overeenstemming met artikel 18.3 van het SWR.

10.        De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. In gevallen waarin de wedstrijdvoorwaarden niet voorzien, alsmede over eventuele geschillen, beslist de wedstrijdleiding ter plaatse.

 Indien een geschil volgens artikel 42 van het spel- en wedstrijdreglement van   de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen een beslissing van de wedstrijdleiding geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDBToegevoegd op: 20-03-2019 17:06 door admin

06-04-2019

Welpen Algemeen
Aanvang: 10:00 uur

Tanja van Kelckhoven

Organisatie:

Organiserende vereniging(en): - Hoogeveen   - Huissen   - Leiden   -   
 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl