NK Benjamins Jongens
NK Benjamins Jongens
NK Benjamins Jongens

wedstrijdvoorwaarden

wedstrijdvoorwaarden

1.     Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.

2.     Het speeltempo is 10 minuten per persoon per partij plus 10 seconden per zet. Een partij duurt zo maximaal ongeveer 40 minuten.

3.     De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Het aantal ronden is afhankelijk van het aantal deelnemers in een groep.

Bij 11 tot en met 14 deelnemers zijn er 7 ronden.

Bij 15 of 16 deelnemers zijn er 8 ronden.

Bij 17 of meer deelnemers zijn er 9 ronden.

Bij 7 tot en met 10 deelnemers wordt er een rondtoernooi gespeeld. Hierbij speelt iedereen één keer tegen elkaar.

Zijn er minder dan zeven deelneemsters bij de meisjes dan spelen zij twee keer een rond toernooi.

4.     De eindstand wordt bepaald volgens de regels van het Zwitsers systeem.

Bij een rondtoernooi wordt er alleen gekeken naar de wedstrijdpunten en dus niet naar weerstand of SB.

a.   Het hoogste aantal wedstrijdpunten;

b.   Weerstand (de som van de scores van de tegenstanders) min de hoogste en de laagste;

c.   Het hoogste aantal SB-punten;

d.   Indien dan nog geen beslissing is verkregen wordt er, indien belangrijk voor een plaats bij de beste drie, een barrage gespeeld. Speeltempo in de barrage is 5 minuten per persoon per partij plus 5 seconden per zet. Bij twee spelers 2 partijen, bij drie of meer spelers een rondtoernooi. Is er daarna nog geen beslissing dan wordt er doorgespeeld, waarbij iedere partij beslissend kan zijn.

5.     Jongens en meisjes spelen in aparte groepen.

6.     De beste jongen en het beste meisje zijn Open Kampioen van Nederland. De beste drie jongens en de beste drie meisjes krijgen een beker. Alle andere deelnemers krijgen een herinnering.

7.     Voor de beste Culemborger is er een extra prijs in het kader van Culemborg 700.

8.     Tijdens de partijen mag er niet worden gespraat. Ook niet met de begeleiders.

9.     Eventuele geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding.

Toegevoegd op: 17-05-2018 16:08 door Culemborg

19-05-2018

Benjamins Jongens
Stadhuis
Ingang via Oude Vismarkt
Culemborg

Aanvang: 11:45 uur

Alexei Ovsyanko

Met dank aan:

Gemeente Culemborg
damboeken.nl
Culemborg 700
Organisatie:

 
Copyright 2024 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl