NK Aspiranten meisjes
NK Aspiranten meisjes
NK Aspiranten meisjes

Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdbepalingen

1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.
2. Het speeltempo bedraagt 80 min + 1 minuut per zet per speler per partij. De klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. 
3. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door elke speler, voorzien van uitslag en met vermelding van de resterende speeltijd, direct na de partij aan de arbiter gegeven worden.
4. Een partij waarin remise wordt overeengekomen voordat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard.
5. Het kampioenschap wordt gespeeld volgens een enkelvoudig rondtoernooi. De aanvangstijden zijn in het programma vastgesteld.
6. De eindstand wordt als volgt bepaald:
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. indien dan geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een barrage gespeeld met een tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe;
c. indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, het beste resultaat in volgorde van de ranglijst en loting.
7. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.
8. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 42 van het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.


PLAATSINGSRECHTEN EjK en WjK

1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK aspiranten meisjes 2018 in Litouwen, van 1 tot en met 9 augustus 2018. Van 1 tot en met 7 augustus is het reguliere EjK, op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het blitz EjK. 
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de reis samen als Team KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi en ook voor de (digitale) evaluatie van de individuele toernooiendoelen na afloop. 
3. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde IT (internationaal talent) en NT (nationaal talent). IT en NT krijgen een trainings- en coachprogramma met talentcoach Rik Keurentjes. IT is Jitse Slump en NT zijn Berke Yigitturk, Machiel Weistra, Simon Harmsma en Emre Hageman. De nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen als ze geen IT of NT zijn. De realistische schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit EjK. 
4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft in 2015 een nieuwe start gemaakt en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. Dat valt echter tegen: helaas. Mag ik vragen om jullie hulp? Je kunt bij dit fonds ook een aanvraag indienen om héél misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen. Henk Stoop, www.damboeken.nl, zal wederom een paar spelers van Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden staan ergens anders in dit programmaboekje. Als je een aanvraag doet, koop je natuurlijk ook direct een paar mooie damboeken.   
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK aspiranten meisjes 2018 in Wit-Rusland, van 28 oktober tot en met 3 november 2018. 
6. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor de reis samen als Team KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi in Wit-Rusland en voor een goede evaluatie van ieders toernooiendoelen na afloop van het toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor IT en NT. Dus deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen IT of NT zijn. De realistische schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.800 voor dit WjK.


Toegevoegd op: 28-04-2018 20:52 door DV VBI Huissen

30-04-2018

Aspiranten Meisjes
't Koelhuis
Koelhuisstraat 3
6851 NB Huissen

Aanvang: 12:30 uur

Stefanya Baliakina

Met dank aan:

VBI
Organisatie:

 
Copyright 2021 - Bezoekadres Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal - Telefoon 0318 - 581288 bondsbureau@kndb.nl